Privacy Reglement Literair Café Helmond

Het Literair Café Helmond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en beeldgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Uw gegevens gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn gevraagd/verkregen; 
 2. Passende technische en organisatorische en controlerende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is; 
 3. Zonder uw toestemming geen gegevens doorgeven aan andere partijen.

Waarvoor verwerken wij deze gegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het versturen van belangrijke informatie;
 • Het versturen van jaarlijkse aanmeldingsbrieven; 
 • Het bijhouden van een ledenlijst. 

Voor de bovenstaande doelstellingen  vragen wij de volgende persoonsgegevens van u : 

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mail.

Uw beeldgegevens (gemaakte foto’s van bijeenkomsten) worden voor het foto-album van de website en social media gebruikt voor een impressie van de  bijeenkomsten.

Bewaartermijn
Het Literair Café bewaart persoonsgegevens niet langer dan de duur van uw lidmaatschap.

Beveiliging
Wij hebben naar redelijkheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en beeldgegevens te beschermen tegen onrechtmatigheden:

 • We gebruiken security -programma’s;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid  en versleutelingsprogramma’s;
 • We leggen vast wie toegang heeft tot bestanden en deze mag verwerken;
 • Op beeldmateriaal berust copyright.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoons- en beeldgegeven welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons- of beeldgegevens (of een deel hiervan) door ons. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons- of beeldgegevens dan vragen wij u hierover direct via het secretariaat contact met de voorzitter van het bestuur op te nemen.

Vastgesteld, Helmond  9 november 2018
Namens bestuur:  Dr. M. Thijssen voorzitter
Adresgegevens secretariaat: I.Blok ,Wethouder van Wellaan 142, 5703CN Helmond Tel.0492-532496, email: ireneblok@online.nlLid worden?

Vanaf €70.- bent u donateur van het Literair Café Helmond. U heeft gratis toegang tot onze 6 literaire avonden en mag bovendien gratis 1 introducé meenemen. Zo bespaart u 50% ! Ook ontvangt u voor elke avond informatie over de schrijver (per email en eventueel per post).

Nieuwe donateurs kunnen zich aanmelden via het secretariaat:

Wethouder van Wellaan 142
5703 CN Helmond
Tel. 0492 532496

Losse kaartjes kosten € 10,00 (tot 18 jaar € 5,00)
Kaarten zijn alleen aan de zaal verkrijgbaar.
Reservering van plaatsen is niet mogelijk.