Skip to content

Schrijfwedstrijd

Samen met de bibliotheek Helmond-Peel en de gemeente organiseren we elke twee jaar een schrijfwedstrijd voor volwassenen én voor jongeren met de bedoeling de belangstelling voor het schrijven en de literatuur te vergroten.

Na een lange pauze werd eind 2020 deze oude traditie in ere hersteld. Het thema van dat jaar was ‘Het moment’. Het tijdstip van de schrijfwedstrijd is welbewust gekozen, zegt voorzitter Udo Holtappels van het Literair Café. ‘Deze tijd, waarin het sociale leven bijna tot stilstand is gekomen en waarin ook het Literair Café zijn lezersavonden noodgedwongen heeft moeten schrappen, is wellicht bij uitstek geschikt voor de liefhebbers om de pen ter hand te nemen.’

1994
In 1994 werd de schrijfwedstrijd om de Literatuurprijs Helmond voor de eerste keer gehouden. Men kon proza en poëzie inzenden. Winnaar was Rudy Korsten met ‘De zevende hemel’. De Aanmoedigingsprijs ging naar René van Rijt met ‘Hello Mister’.
1994
1996
In 1996 kreeg Ria van Amelsfoort de Literatuurprijs Helmond met haar verhaal ‘De muur’, en Astrid de Keulenaar voor haar verhaal ‘In vogelvlucht’ de Aanmoedigingsprijs.
1996
1998
Dit jaar werd er voor het eerst gewerkt met een thema: ‘Het gevaarlijke glas van ons geluk’. Ook werd er voor het eerst een Jong Talentprijs uitgereikt. Udo Holtappels won de Literatuurprijs Helmond met het verhaal ‘Het ritme van de wereld’; Luc de Graaf kreeg de Aanmoedigingsprijs met ‘De maan’, en Chantal Roos won de Jong Talentprijs voor haar verhaal ‘Een vlek in het landschap’.
1998
2000
In 2000 was het thema Over de grens. De Literatuurprijs ging dat jaar naar Beppie van den Dries voor haar verhaal met dezelfde titel. De Aanmoedigingsprijs was voor Matthijs Schiffers met ‘De paardenkietelaar’. Er waren twee winnaars van de Jong Talentprijs: Jiska Groenemans en Maud Maltha.
2000
2002
In 2002 inspireerde het thema ‘Passie’ 84 auteurs. De Literatuurprijs ging naar Eric Vink. Els Coolen ontving de Aanmoedigingsprijs. Ook nu waren er twee winnaars van de Jong Talentprijs: Tessa van der Maden en Jiska Groenemans.
2002
2004
In 2004 leverde het thema ‘Leven als God in Frankrijk’ 52 verhalen en 37 gedichten op. De Literatuurprijs was voor Eus Wijnhoven. De Jongerenprijs voor Daan Overgoor. Voor het eerst werd er een Oeuvreprijs uitgereikt. Deze prijs werd in het leven geroepen als waardering voor een auteur die in Helmond is geboren, woonde of werkte en zijn of haar sporen heeft verdiend op het gebied van de letteren. De eerste Oeuvreprijs werd toegekend aan Hans van de Waarsenburg.
2004

Een jury onder leiding van Linda Modderkolk van het Literair Café beoordeelde alle inzendingen. Schrijver – en voormalig stadsschrijver – Abdelkader Benali nam ook zitting in de jury, samen met de Helmondse schrijver/ cabaretier Luc de Graaf en Marije Goris namens de bibliotheek.

Uit maar liefst 130 inzendingen koos de jury vier genomineerden: ‘Rotonde’ van Tjeerd Hilhorst (3e prijs), ‘De grondwerker’ van Ireen van der Lem (2e prijs) en ‘Laatste carnaval’ van Annemiek de Schepper (1e prijs), de eerste prijs in de categorie jongeren ging naar Sylvie de Leeuwe met het verhaal ‘5 stappen om een hond te krijgen’.

Twaalf verhalen zijn in het boekje Het moment verschenen. Het is – in een beperkte oplage – verkrijgbaar bij boekhandel De ganzenveer en de bibliotheek.

2006
In 2006 was er een recordaantal inzendingen rond het thema ‘De ander’: 93 verhalen en 87 gedichten. De Oeuvreprijs was voor Jacques Vriens. De Literatuurprijs voor Arend Veninga met het verhaal ‘Op de Geeneindse Heide’. De Jongerenprijs ging naar Ingrid Kielen met het gedicht ‘De artiest’.
2006
2008
In 2008 was het thema ‘Ik zou wel eens willen weten…’ naar het bekende lied van Jules de Corte. Er kwamen 58 inzendingen binnen, waarvan slechts 4 van jongeren. De Oeuvreprijs was postuum voor Jules de Corte, de Literatuurprijs Helmond was voor Lizette van Gennep met het verhaal ‘Een nacht om te horzelen’, de aanmoedigingsprijs was voor Michiel van Lierop met ‘Dagboek van een levende dode’. Voor het eerst werden de verhalen die in de ogen van de jury potentiële winnaars waren, voorgelegd aan een bekend schrijver: Renate Dorrestein. Zij koos samen met de jury de uiteindelijke winnaar.
2008
2010
De laatste keer dat de verhalenwedstrijd werd gehouden was in 2010. Het thema was Het Kind in mij. Er waren 130 inzendingen. Behalve de plaatselijke juryleden, Heleen Volman, Bert Bijnen en Udo Holtappels, was Joost Zwagerman jurylid. Hij las de genomineerde verhalen en zocht samen met de andere juryleden het winnende verhaal uit: Rhea van Luc de Rooy. Onder meer vanwege het ontbreken van subsidie werd er de daaropvolgende jaren geen wedstrijd meer georganiseerd.
2010