Skip to content

In gesprek met schrijver Karin Amatmoekrim

In wat voor land leef ik eigenlijk?

In gesprek met schrijver Karin Amatmoekrim

Dinsdag 4 juni, 20.00 uur, Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1A

Toegang: 5 euro

In wat voor land leven wij eigenlijk? Dat is een vraag die ons als remonstranten in Eindhoven ter harte gaat, in het licht van het koloniale verleden van Nederland en hoe dat doorwerkt in onze samenleving nu. Die vraag is des te urgenter nu polarisatie en populisme de boventoon voeren. In gesprek met schrijver Karin Amatmoekrim diepen we deze vragen uit. Vooral aan de hand van twee van haar boeken: De man van veel over Anton de Kom – verzetsheld, banneling, schrijver, staatsvijand van de Nederlandse overheid en zwarte echtgenoot van de witte, Haagse Petronella. En: In wat voor land leef ik eigenlijk?, een biografie van de Surinaams-Nederlandse journalist en schrijver Anil Ramdas. Zijn werk kan ons volgens Amatmoekrim iets zeggen over hoe Nederland zich de laatste tijd heeft ontwikkeld. (foto Ilja Keizer)

Ik wil hier meer van weten

 

 

 

Lid worden?